Khóa học trẻ hóa da cao cấp loại A (offline)

Drskin Academy
Cập nhật cuối cùng Tháng Sáu 9, 2023
0 đã đăng ký

Chương trình giảng dạy

Buổi 1: Tổng quan về thành phần trẻ hóa da

Cấu trúc giải phẫu.
Hoạt chất làm trẻ hóa da.
Kỹ thuật làm trẻ hóa da.

Buổi 2: Trẻ hóa da đuôi mắt

Cấu trúc giải phẫu vùng đuôi mắt.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da đuôi mắt.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 3: Trẻ hóa da dưới mi mắt

Cấu trúc giải phẫu vùng dưới mi mắt.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da dưới mi mắt.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 4: Trẻ hóa da vùng trán

Cấu trúc giải phẫu vùng trán.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da vùng trán.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 5: Trẻ hóa da gian mày

Cấu trúc giải phẫu vùng gian mày.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da gian mày.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 6: Thon gọn mặt

Cấu trúc giải phẫu vùng hàm.
Kỹ thuật thực hiện thon gọn mặt.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 07: Trẻ hóa da vùng gò má

Cấu trúc giải phẫu vùng gò má.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da vùng má.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 8: Trẻ hóa da vùng quanh miệng

Cấu trúc giải phẫu vùng quanh miệng.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da vùng quanh miệng.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 9: Trẻ hóa da vùng cằm

Cấu trúc giải phẫu vùng cằm.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da vùng cằm.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 10: Trẻ hóa da vùng cổ

Cấu trúc giải phẫu vùng cổ.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa da vùng cổ.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 11: Trẻ hóa vùng đùi

Cấu trúc giải phẫu vùng đùi.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa vùng đùi.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 12: Trẻ hóa vùng bắp tay

Cấu trúc giải phẫu vùng bắp tay.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa vùng bắp tay.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Buổi 13: Trẻ hóa vùng bắp chân

Cấu trúc giải phẫu vùng bắp chân.
Kỹ thuật thực hiện trẻ hóa bắp chân.
Tai biến và cách xử lý.

Buổi 14: Trẻ hóa vùng vai

Cấu trúc giải phẫu.
Kỹ thuật thực hiện.
Tai biến và cách xử lý.
Phòng tránh tai biến.

Người hướng dẫn của bạn

Drskin Academy

4.94/5
16 Khoá học
36 Đánh giá
12 Học viên
Xem thêm

Viết nhận xét

Alert: Bạn không được phép sao chép nội dung hoặc xem nguồn !!