Category: Thành phần

hoạt chất Kinetin

Hoạt chất Kinetin và 5 điều cần lưu ý

Hoạt chất Kinetin là gì? Kinetin là một loại hormone thực …

Đọc thêm
hoạt chất Sulfur

5 điều cần lưu ý khi điều trị mụn bằng hoạt chất Sulfur

Hoạt chất Sulfur là gì? Hoạt chất Sulfur hay còn gọi …

Đọc thêm
hoạt chất Biotin

5 điều cần lưu ý khi sử dụng hoạt chất Biotin

Hoạt chất Biotin là gì? Biotin được tìm ra vào năm …

Đọc thêm
thành phần Omega-3

Thành phần Omega-3 và 5 điều cần lưu ý

Thành phần Omega-3 là gì? Axit béo omega-3 còn được gọi là dầu …

Đọc thêm
hoạt chất Ectoin

5 điều cần biết về hoạt chất Ectoin

Hoạt chất Ectoin là gì? Ectoine (axit 1,4,5,6-tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic) là một hợp …

Đọc thêm
hoạt chất Pyruvic acid

5 điều cần lưu ý khi sử dụng hoạt chất Pyruvic acid

Hoạt chất Pyruvic acid là gì? Pyruvic acid (CH3COCOOH) là loại axit alpha-keto đơn …

Đọc thêm
hoạt chất Resveratrol

Lưu ý 5 điều khi sử dụng hoạt chất Resveratrol

Hoạt chất Resveratrol là gì? Resveratrol là một chất chống oxy …

Đọc thêm
thành phần Proteoglycan

5 điều cần biết về thành phần Proteoglycan

Thành phần Proteoglycan là gì? Proteoglycan là một đại phân tử …

Đọc thêm
Hoạt chất Đồng peptide

Hoạt chất Đồng peptide và 5 điều cần lưu ý

Hoạt chất Đồng peptide là gì? Đồng peptide có tên hóa …

Đọc thêm
hoạt chất Hexylresorcinol

5 điều cần lưu ý khi sử dụng hoạt chất Hexylresorcinol

Hoạt chất Hexylresorcinol là gì? 4-hexylresorcinol (4HR) là một loại alkylresorcinol, …

Đọc thêm
hoạt chất Thiamidol

5 điều cần biết khi sử dụng hoạt chất Thiamidol

Hoạt chất Thiamidol là gì? Thiamidol (isobutylamido-thiazolyl-resorcinol) được xác định là …

Đọc thêm
hoạt chất Cysteamine

5 điều cần biết khi sử dụng hoạt chất Cysteamine

Hoạt chất Cysteamine là gì? Cysteamine (tên gọi khác 2-Aminoethanethiol) là …

Đọc thêm
Alert: Bạn không được phép sao chép nội dung hoặc xem nguồn !!