Khóa học xóa nhăn cao cấp y khoa

Drskin Academy
Cập nhật cuối cùng Tháng Sáu 9, 2023
0 đã đăng ký

Chương trình giảng dạy

29 Bài học

Buổi 1

Video bài giảng: tổng quan về botox phần 100:00:00
Video bài giảng: tổng quan về botox phần 200:00:00
Video bài giảng: tổng quan về botox phần 300:00:00
Video bài giảng: Cách pha botox00:00:00
Video bài giảng: Điểm giống nhau ở tất cả các bài học botox00:00:00

Buổi 2

Buổi 3

Buổi 3

Buổi 3

Buổi 4

Buổi 5

Buổi 6

Buổi 7

Người hướng dẫn của bạn

Drskin Academy

4.94/5
16 Khoá học
36 Đánh giá
12 Học viên
Xem thêm

Viết nhận xét

7-480x304

1,499,000

Mức độ
Nâng cao
Bài học
29 bài học
Môn học
Alert: Bạn không được phép sao chép nội dung hoặc xem nguồn !!